į pradžią turinys susisiekite  
PASLAUGOS
Maitinimas

 

Kauno r. Neveronių lopšelyje-darželyje teikiamas didelis dėmesys vaikų mitybai.

 

Siekiama, kad vaikai valgytų kuo sveikatai palankius ir tausojančius patiekalus.

 

Valgiaraščius mūsų įstaigoje sudarinėja dietistė. Vaikams sudaryta galimybė bet kuriuo metu atsigerti vandens grupėje. Neveronių lopšelyje - darželyje vykdomos "Pienas vaikams" ir "Vaisių vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose" programos.

 

Taip pat dalyvaujame "Sveikatiada" projekte. Kurio tikslas formuoti vaikų, tėvų, įstaigos personalo sveikos mitybos įpročius ir sveikos gyvensenos principus. Vaikai maitinimai tris kartus dienoje: 

 • pusryčiai 8.45val.;
 • pietūs 12.15 val.;
 • vakarienė 15.45 val.

1-3 m. amžiaus 15 dienų valgiaraštis.

4-7 m. amžiaus 15 dienų valgiaraštis.

 

 

 
 
Vaikų priėmimas

 

CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

plačiau
 
Logopedė, metodininkė

 

Ilona Paulauskienė


Tėvai konsultuojami darbo valandomis, susitarus iš anksto.

 

Tel. 8 633 39739

 

Specialistė dirba su vaikais, turinčiais kalbos ir komunikacijos bei  vaiko raidos sutrikimų:

 • teikia pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos bei pažintinių procesų sutrikimų;
 • įvertina vaikų vystymosi raidos ypatumus;
 • teikia konsultacijas tėvams, rengia individualias užduotis;
 • natūraliai įsijungia į grupėse vykstantį ugdymo procesą;

Užsiėmimų metu logopedė individualizuoja veiklą, atsižvelgdama į kiekvieno konkretaus vaiko charakterio savitumą, gebėjimą suprasti užduotį, išlaikyti dėmesį, priimti teikiamą pagalbą. Mokydama taisyklingai kalbėti, naudoja įvairius žaidybinius elementus, kurie padeda vaikams atsipalaiduoti ir nejausti  įtampos.

 

 
 
Meninio ugdymo mokytoja

 

Eglė Ažukienė


Meninio ugdymo mokytoja darželyje:

 • organizuoja vaikų muzikinį ugdymą;
 • individualizuoja ir diferencijuoja ugdymą pagal vaikų gebėjimus ir amžių;
 • bendradarbiauja su grupių mokytojais: lanksčiai derina savo muzikinę veiklą su grupės veikla, dalyvauja vykdomuose projektuose;
 • organizuoja įvairius renginius ir šventes;